Tipurile principale de inscrieri facute in Cartea Funciara

1. Inscrierea definitiva

Inscrierea cu efecte care se produc definitiv, irevocabil, incepand cu data înregistrării respectivei cereri de înscriere, fara sa fie necesara justificarea sa ulterioară, este o inscriere definitiva. Cateva exemple ale inscrierilor definitive: intabularea, radierea, notarea si rectificarea, operatiuni facute in cu acordului partilor sau pe baza unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile. Intabularea e o inscriere definitiva, adica o data admisa cererea de inscriere, efectele intabulării sunt instantanee si depline, de la data inregistrarii acelei cereri de inscriere), fara sa mai fie necesara aducerea la îndeplinire si respectiv savarsirea unei proceduri de completare din partea celui in profitul caruia s-a realizat intabularea. PEntru ajutor cu intabularea, puteti alege dintre firmele listate pe www.firmecadastru.net.

Inscrierea provizorie

O inscriere provizorie e o inscriere conditionala ori, dupa caz, imperfecta (savarsita in scopul conservarii unui drept castigat in baza unei hotarari judecatoresti ce nu este irevocabila).

De exemplu, sunt provizorii:

  • intabularea obtinerii unor drepturi care sunt afectate de catre o conditionare suspensiva;
  • intabularea unei dobândiri, unei modificări sau a unei stingeri unui drept tabular bazata pe o hotarare judecatoreasca revocabilă; radierea dreptului ipotecii ori a privilegiului, daca debitorul a consemnat sumele pentru care el fusese înscris.

Asemanarile principale intre tipurile de inscrieri:

  • amandoua au ca obiect niste drepturi tabulare si
  • isi produc efectele chiar de la momentul inregistrarii cererii de inscriere.

Mult mai importante sunt, insa, deosebirile:

  • ca obiect: înscrierile definitive prezinta ca obiect inclusiv notarea de drepturi personale, de acte sau de fapte juridice care se refera la starea si capacitatea unor persoane aflate in legatura cu imobilele trecute in cartea funciara, pe când inscrierile provizorii vizeaza doar dreptul tabular;
  • ca efecte: inscrierea definitiva are efecte imediate si fara condiţionarea justificarii sale ulterioare ori de îndeplinirea unor alte formalitati suplimentare, pe când inscrierea provizorie are efecte imediate, dar conditionate de justificarea sa ulterioara;
  • ca sanctiune: o rectificare a unei inscrieri ramase definitive nu est opozabila persoanelor contra carora acţiunea respectiva nu a fost admisa ori ce nu sunt aparate de publicitatea materiala a cartilor funciare. Ba din contra, nejustificarea unei inscrieri duce, la cererea persoanei interesate, la radierea sa precum si a tuturor inscrierilor ce s-au conditionat de justificarea sa, indiferent de numarul ori de natura acestora si fara posibilitatea invocarii, de către tertii subdobanditori, a publicitatii materiale a cartilor funciare.

You may also like...